RSS Feed Random Comic Add To Favorites My own dead Roommate is proudly hosted by Smack Jeeves Webcomic Hosting.
» Comics - 04 - Dzieñ dobry - February 26th, 2007, 4:12 am


     Average Rating: None

     Author Comments:

Advertisement, October 22nd, 2019, 5:47 am

Post A Comment

User Comments:

x (Guest), February 27th, 2007, 7:59 am


cudne !


AGentka (Guest), February 27th, 2007, 8:41 am


Robet, jestem pod wrazeniem. Pniesz sie w górê. I mowie tu o kresce i ogólnym wykonaniu. Nie o fabule, bo ta typowa dla Ciebie. No ale brawo.

Ps. Clyde mnie urzek³ :)


Post A Comment