RSS Feed Random Comic Add To Favorites My own dead Roommate is proudly hosted by Smack Jeeves Webcomic Hosting.
» Comics - 05 - Radio - March 2nd, 2007, 8:38 am


     Average Rating: None

     Author Comments:

Advertisement, October 22nd, 2019, 5:58 am

Post A Comment

User Comments:

Qrjusz (Guest), March 2nd, 2007, 9:12 am

huhu ha!
fajny pasek fajny fajny:) kurdê co ja pisze... PLANSZA fajna. Fajna plansza mia³o byæ;)


herbatka (Guest), March 3rd, 2007, 1:30 pm


Batman i Rabin, o matko xD


k0twik (Guest), March 3rd, 2007, 1:43 pm


Dobre :P Batman i Rabin ^^ Super pasek. Czekam na nastêpny...


Unknown (Guest), March 3rd, 2007, 4:12 pm

hohoho
dobre...
do³±czam do zak³adek i czekam na wiêcej :D


Michoss (Guest), March 4th, 2007, 10:25 am


hehe. Super plansza :D
Mnie te¿ siê czasami zdarza "Pos³uchaæ radia" ale u mnie nie trzeba szklanki, wszystko s³ychaæ xD. I to przez pod³ogê :P


fafkoolec (Guest), March 5th, 2007, 2:41 am


Mocne. ¯yciowe :)
Mina Rabina mnie dobi³a.


SpellCaster (Guest), March 5th, 2007, 2:38 pm

Woo!
Komiks na dobrym tropie! Genialny, nowatorski pomys³ daj±cy niemal nieograniczony potencja³ i ca³e szklanki humoru z piank±. No i ta twoja charakterystyczna kreska (uwielbiam sposób, w jaki rysujesz postacie :D). Oby tak dalej, czekam na wiêcej nadnaturalnego humoru...


Zaspana... (Guest), March 8th, 2007, 12:24 pm

:p
komiks na prawdê dobrze siê zapowiada! trzymam kciuki i ¿ycze powodzenia w dalszej pracy! :D Masz bardzo fajn¹ kreske! oby tak dalej :P


ew (Guest), March 18th, 2007, 7:29 am


fantastyczna plansza :D


lilu (Guest), May 25th, 2007, 9:19 pm


wlasnie przewertowalam caly the movie no i sila rzeczy trafilam tu, siwetnie! widze ze sie rozwijasz a humoru ci nie braknie od dzis jestem twoja fanka i bede wiernie kibicowac


Post A Comment