RSS Feed Random Comic Add To Favorites My own dead Roommate is proudly hosted by Smack Jeeves Webcomic Hosting.
» Comics - 11 - Odwiedziny (3) - September 14th, 2007, 2:42 am


     Average Rating: None

     Author Comments:

Advertisement, October 22nd, 2019, 5:47 am

Post A Comment

User Comments:

Brzozo (Guest), September 17th, 2007, 6:11 pm

Nadal fajnie
Nadal fajnie ale ciêzko skumaæ ¿e gekon go rucha w nogê, a co do rysunków to duch straci³ na klimacie, tam by³ taki niewielki, a tu jest no, có¿, wy¿szy i szerszy(w stosunku do bohatera).


Khaz ^^ (Guest), September 26th, 2007, 9:22 am


Mimo wszystko nadal mi³o;D

Tylko widzê i¿ ma³o osób co¶ komentuje... Nie wiem albo nikt nie czyta albo nikomu sie nie chce skomentowaæ dobrego odcinka oO


Post A Comment